تبلیغات
♥ تنهــــــــــــــــا ♥ - بعضی ادم ها


♥ تنهــــــــــــــــا ♥

♥ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است کارم از گریه گذشته به آن میخندم♥ejrf_29i47lgbxzt3.gif

بعضی آـבم ها را نمی شوב בاشت ، فقط می شوב یک جور خاصی בوωـتشاטּ בاشت


بعضی آـבم ها اصلا برای ایטּ نیـωـتنـב که برای تو باشنـב یا تو برای آטּ ها


اصلا به آخرش فکر نمی کنی ،


آنها برای ایننـב که בوωـتشاטּ بـבاری آنهم نه בوωـت בاشتטּ معمولی


نه حتی عشق ، یک جور خاصی בوωـت בاشتטּ که اصلا هم کم نیـωـت …


ایטּ آـבم ها حتی وقتی که בیگر نیـωـتنـב هم


בر کنج בلت تا ابـב یک جور خاص בوωـت בاشته خواهنـב شـב … 
ejrf_29i47lgbxzt3.gif3brr_mahurgozlugul_1_(22).jpg
ejrf_29i47lgbxzt3.gif


0kj5_0_b0e49_d5386c6b_xl.gif[ شنبه 9 آبان 1394 ] [ 04:54 ب.ظ ] [ malihe a ] نظرات      قالب ساز آنلاین