تبلیغات
♥ تنهــــــــــــــــا ♥ - ◆تکرار◆


♥ تنهــــــــــــــــا ♥

♥ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است کارم از گریه گذشته به آن میخندم♥

239.gif


◆آخرای ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ◆

 ◆خسته◆

 ◆ﻣﯿﺮﯼ ﺑﯽ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﯽ◆

 ◆ﺩﻟﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ◆

 ◆ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮕﻪ◆

 ◆ﺷﺎﯾﺪﻡ◆

 ◆ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ◆

 ◆ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﮔﻮﺵﮐﻨﻪ◆

 ◆ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﻪ◆

 ◆ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ◆

 ◆ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﮐﺎﻓﯿﻪ◆

 ◆ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ◆

 ◆ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ پیام ﺑﺪﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ .. ؟؟!!◆

 ◆ﻣﯿﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺶ◆

 ◆هه◆

 ◆یه خنده ی تلخ◆

 ◆ﯾﻪ ﺁﻩ ﺁﺭﻭﻡ◆

 ◆ﺑﻐﻀﺖ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮﺕ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ◆

 ◆اون اینطوری شادتره◆

 ◆عکسشو میبینی◆

 ◆با خودت میگی◆

 ◆"خوشبحالش چه خوشگل شدی ..."◆

 ◆بعد بغضت◆

 ◆بیخیال◆

 ◆هیچ کس ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ◆

 ◆ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﻬﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ◆

 ◆ﺻبحﻣﯿﺸﻪ◆

 ◆ﻭ باز میخندی◆

 ◆همه هم میگن خوشبحالش◆

 ◆چه زندگی شادی داره◆

 ◆هه◆

 ◆امروزم تموم شد◆

 ◆شب شد◆

 ◆امشب تکرار دیشب■

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/68.gif

sokot01[ دوشنبه 25 آبان 1394 ] [ 09:59 ق.ظ ] [ malihe a ] نظرات      قالب ساز آنلاین