تبلیغات
♥ تنهــــــــــــــــا ♥ - خســـــتم...✖


♥ تنهــــــــــــــــا ♥

♥ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است کارم از گریه گذشته به آن میخندم♥

خســـــتم...✖

خستـــــم از خــــــــــودم...✖

از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام...✖

 فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے

تفـــــاوتم...✖

 ادعـــــا دارم ڪہ دلـــــم سنگـــــے شده...✖

 نشـــــده...بخـــــدا نـــــشده..✖

مـــــن فقط خستـــــم...✖

بـــــے حوصلـــــم...✖

حٺے حـــــوصلہ خودمم نـــــدارم...✖

حـــــوصلہ هیچــــــــــیو...✖

فقـــــط بعضے شـــــبا ڪہ دیـگہ ظرفیتـــــم تڪملیل میـــــشه...✖

همہ خستـــــگیمو...دلتنــــــــــگےهامو...تنهــــــــــایے هامو...

سره چــــــــــشام خالے میڪنم...✖

 تهہ زندگیــــــــــم همینہ...✖

دقیــــــــــقا مثہ هرشب...✖

اس ام اس[ دوشنبه 25 آبان 1394 ] [ 10:26 ق.ظ ] [ malihe a ] نظرات      قالب ساز آنلاین