تبلیغات
♥ تنهــــــــــــــــا ♥ - خدایـــــــــــــــــــــــا...


♥ تنهــــــــــــــــا ♥

♥ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است کارم از گریه گذشته به آن میخندم♥


خدایـــــــــــــــــــــــا...

میشودتمامـــــــــــــــش کنی؟

به خـــــــــدا خسته شدمـــــــــــــ...

ماندن در کنارآدمـــــــــــ هایـــــــــــــی که با من هرچه میخواهنــــــــــــدمیکنند

 سخـــــــــــــت است...

زندگی کـــــــــــــردن سخــــــــت است...

زنــــــــدگی سخــــــــتشــــــــــده است...

اشک ها و ضجه هایمـــــــــ را دیشب تنـــــــــها تــــــــــو دیدی...

خودتـــــــــــــــدیدی که...

فریاد هایمـــــــــــ بی صــــــدا بود...

سکــــــــــوت شـــــــــب همــــــــ نمی شــــــــــکست...

یادتــــــــــــــــــــ هست؟

هیــــــــــچ کس نبود تا ســــــرمــــــــــــــرا رویشانــــــــه اشبگذارمــــــــــ...

هیـــــــــــــــچ کس...

و مــــــــــنتنها بودمــــــــــــ و تنــــــــــها از تو میخواستمــــــــ راحتمـــــــــکنی 

از شر این زندگی لعنــــــــــــتی...

و تـــــــــــــو...

فقط نگــــــــــــــاه کردی...

به مـــــــــــن؛به ضجـــــــــههایمـــــــــــ و به اشـــــــک هایمــــــــــ...

و باز هــــــــــــــمسکوتـــــــــــــــــ شــــــــــب نشکست...
[ پنجشنبه 17 دی 1394 ] [ 09:09 ق.ظ ] [ malihe a ] نظرات      قالب ساز آنلاین