تبلیغات
♥ تنهــــــــــــــــا ♥ - سوختم


♥ تنهــــــــــــــــا ♥

♥ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است کارم از گریه گذشته به آن میخندم♥

آهآی خدآآآآآ پَس کُجآیی یَعنی هَستی خُدآیآ مَن نَدیدِه بِه تو ایمآن دآرَم

 مَن چیزی زیآدی اَزَت نِمیخوآم فَقَط دِلَم یِهزِندِگی شآد میخوآد...

فَقَط یِهدلِ بی غَم اَزَت میخوآم هَمین خُدآیآ یآ اینآرو بِهِم بِدِه یآ بِشین لَحظِه لَحظِهسوختَنَم رو بِبین
×خیآلی نیست بِهَم میرِسیم خورد شُدَن تورو هَم خواهَم دید...
×هِی پِسَر بِگو عِشقِت وَقتی کَمَربندِت رو بَستی تَموم میشِه 
مَرد بآش نَه نَر شُعآر نمیدَم نصیحَتَم نمیکینَم 
وَلی سعی کُن آدَم بآشی اِحسآسآت پآک هر زَنی رو بِه بآزی نَگیری هَمِه مِثل هَم نیستَن

udvy_2633270646_1_12_nwhtbsjs.gif


[ سه شنبه 27 بهمن 1394 ] [ 09:49 ق.ظ ] [ malihe a ] نظرات      قالب ساز آنلاین